infastructure... work... 13 0

ekipo, kao što ste primjetili rat sa grcima ide dobro, i zauzeli smo njihovu regiju sa vojnom bazom Atiicu,

danas su digli ustanak i prioritet je da to obranimo danas i sutra, jer smo pokrenuli zakon za gradnju obrambenog sistema


u toj regiji, čim zakon bude usvojen, odmah svi odradite da to izgradimo u jednom danu!jurko, CP

 
Minotaur 57 Unread
21:46:59, 02/02/15 0
ok
 
annonymious 81 Unread
12:08:00, 29/01/15 0
o7
 

 
©2018 Darkmyre Gaming
Page generated in 0.0493s (18 SQL).
Sidebar switch