Επιχείρησις ξιφολόγχη! Operation Bayonet! 10 0

Αύριο ημέρα 333, θα διεξάγουμε την άσκηση ξιφολόγχη! Σκοπός της άσκησης είναι η καταγραφή του infantry damage που κάνουμε σαν χώρα. Γι'αυτό παρακαλούνται όλοι οι μαχητές να ρίξουν στη μάχη για τον Βόρειο Λίβανο(από Αττική) και να ρίξουν μόνο με infantry. Οι medics θα έχουν το δυσκολότερο ρόλο μιας και καλούνται να παρέχουν επάρκεια FAA αλλά όχι υπερεπάρκεια. Οι medics θα ρίξουν και αυτοί ως infantry όσο περισσότερο τους επιτρέπει η επάρκεια FAA.

Καλό είναι να ρίξουμε όλοι κατά τη διάρκεια της μέρας που δεν έχουμε penalty.

Από την ημέρα 334 συνεχίζουμε να ρίχνουμε ενάντια στα ζόμπια για τα achievements!

Στιγμιότυπο από παλαιότερες ασκήσεις αυτού του τύπου.

Επιτελείο επιχειρήσεων, η τρόικα μας τα πήρε όλα και κάνουμε τα σχέδια στο χώμα....γιατί μερικοί είναι Λ.Ε.Λ.Ε. από γεννησιμιού τους!

 
Faethor79 16 Unread
08:53:34, 29/01/14 2
Ευκαιρία να ξεσκουριάσω το ΑΚ
 
Skylovaravas 77 Unread
00:34:15, 29/01/14 2
Πάω να λαδώσω το FN. Και να τακτοποιήσω τις γάζες.
 
Kusznik 68 Unread
23:49:43, 28/01/14 0
Cudowne, cokolwiek tu stoi napisane. :)
 
Metralla 93 Unread
22:46:30, 28/01/14 2
Seremetis
http://www.ellinikos-stratos.com/leksiko_2.asp?bk=%CE%9B%CE%95%CE%9B%CE%95
http://www.slang.gr/lemma/show/lele_1065
Είναι το αξίωμα που δίνεται τιμής ένεκεν στους (σχεδόν)απολυμένους, λίγο πιο πάνω από του Στρατάρχη...που θα πήζει μέσα μια ζώη και σήμερα!
Συνήθως τα φαντάρια ετοιμάζονται γι'αυτό πολλούς μήνες πριν https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lelemetro&hl=el
Παράδειγμα...
Νέοπας: Κύργε Λοχαγέ σας αναφέρω ότι ο Παπαδόπουλος κοιμάται ακόμα και δε σηκώνεται!
Λχγος: Άστον αυτόν, είναι ΛΕΛΕ! Πάρε τώρα μια ΣΕΞ γιατί παρενόχλησες ανώτερό σου(τον ΛΕΛΕ) εν ώρα υπηρεσίας(ύπνου).
 
gruezas 79 Unread
21:56:09, 28/01/14 0
τι είναι το Λ.Ε.Λ.Ε.;
 
ViNsEnD 84 Unread
21:01:29, 28/01/14 0
Αουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ

Χειλ ινφαντρι... Πιου πιου πιου!
 
elnef 82 Unread
20:48:49, 28/01/14 1
I am ready bitches!
 
James A. Conrad 87 Unread
14:47:30, 28/01/14 3
ENGLISH:Tomorrow is day 333 , we will conduct the exercise bayonet ! The purpose of the exercise is to record the infantry damage we do as country. Therefore beaches all fighters shed in battle for Northern Lebanon (of Attica ) and throw only infantry. The medics will have a difficult role and be required to provide adequate FAA but no redundancy . The medics and they will shed as much as infantry allows the adequacy FAA.

It is advised to take all during the day that we do not have penalty.

From day 334 continues to throw against the zombie achievements!
 

 
©2018 Darkmyre Gaming
Page generated in 0.0831s (30 SQL).
Sidebar switch